Ingresso A

Ingresso B

Sala I - A

Sala I - B

Sala I - C

Sala II

Sala III

Sala IV - A

Sala IV - B

Sala IV - C

Sala IV - D

Sala VIII - A

Sala VIII - B

Sala IX - A

Sala IX - B

Sala X - A

Sala X - B

Sala XII

Sala XIII

Incensiere,

Armature,

Jimbaori,

Cappello da parata (Jingasa),

Portaspade (Katanazutsu),

Sella e staffe (Kura e abumi), Masayuki

Cappello da guerra (Jingasa),

Lama di tantō, Kaneie

Wakizashi, Awataguchi Ikkanshi Tadatsuna

Portantina per dama,

Tsuba,

Mitokoromono,

Guardiani del Buddha, Genchō

Paravento Coromandel,

Paraventino primavera,

Shamisen,

Cortigiana e apprendiste sotto a un ciliegio in fiore, Katsushika Hokusai

Uchikake,

Scacchiera,

Pettine (Kushi),

Kaioke,

Conchiglie dipinte,

Netsuke, Hidemasa

Sakazuki, Fusen

Kyodai,

Scatole (Inrō),

Sagejūbako,

Scatola da scrittura (Suzuribako),

Kurodana,

Bruciaprofumi,

Vaso monocromo,

Marionetta Wayang,

Portaofferte,

Kriss,

Batik indonesiano,

CONTENITORE

Ingresso A

Ingresso B

Sala I - A

Sala I - B

Sala I - C

Sala II

Sala III

Sala IV - A

Sala IV - B

Sala IV - C

Sala VIII - A

Sala VIII - B

Sala IX - A

Sala IX - B

Sala X - A

Sala X - B

Sala XII

Sala XIII